top of page

סרטונים

בעמוד הזה תמצאו סרטונים בנושא פסיכולוגיה שמסבירים בצורה יפה וברורה נושאים, מושגים או רעיונות מהתחום.

הדיבוב והתרגום לעברית נעשו על מנת להנגיש את הסרטונים גם לילדים (בסרטונים המתאימים לילדים).

bottom of page