top of page

סוגי טיפול

פוביות

טיפול בפוביות בשילוב מציאות מדומה - VRET

טיפול בחשיפה לפוביות ופחדים שונים. שילוב של שיטה קוגניטיבית התנהגותית - להבנת הגורמים לפחד ולשימור שלו, ושימוש בסביבת מציאות מדומה ליצירת תהליך מדורג

ואפקטיבי יותר להתמודדות

והעלמת הפחד

טיפול בילדים

טיפול בילדים

ומתבגרים

טיפול בגובה העיניים שמתייחס למורכבות והאתגרים שבחיי המתבגר. הדרכת הורים במקביל לטיפול ועבודה על הדינמיקה המשפחתית בהקשר לקושי. לילדים צעירים יותר - טיפול דינמי במשחק, המהווה אמצעי לביטוי ועיבוד רגשי

טיפול CBT

טיפול קוגניטיבי

התנהגותי - CBT

שיטת טיפול ממוקדת

ואקטיבית. דוגלת בהבנה של הקשר בין מחשבה, רגש והתנהגות בחיי האדם ביחס לקושי ומטרות הטיפול, וברכישת כלים לעבודה בשלושת המישורים האלו לצורך יצירת דפוסי חשיבה והתנהגות חדשים

טיפול פסיכודינמי

טיפול

פסיכודינמי

שיטת טיפול המתבססת על עיבוד רגשי של חוויות, קשרים ואירועים. באמצעות תובנה, התבוננות בתהליכים וקונפלקטים לא מודעים, וקשר טיפולי משמעותי, מתאפשרת צמיחה אישית ויצירת שינוי במציאות החיים

bottom of page