top of page

הצהרת הנגישות של אתר "עומרי שדה פסיכולוג קליני"

לאחר שערכתי בדיקה, אני מאמין שאני פטור מהנגשת האתר כי אני הקמתי אותו לפני 26.10.2017 והמחזור הממוצע שלי בשלוש השנים האחרונות היה פחות ממיליון ש"ח ולכן תקנה 35ו(ט) חלה עליי ולכן איני חייב בביצוע נגישות כלשהיא. ככל שאתם חולקים על הפרשנות שלי אנא פנו אליי בכתובת הדואר האלקטרוני omri.sadeh@gmail.com עם הסיבות מדוע ואבחן את הנושא.

למרות זאת, השקעתי מאמץ רב להנגיש את האתר כמה שיותר בהתאם לתקנה 35, ת.י. 5568 להנגשת אתרי אינטרנט וWcag 2.0. בדף זה אפרט על הכלים והשיטות בהן השתמשתי להנגשת האתר.

האתר הונגש באופן הבא:

  • התאמת האתר לכל סוגי הדפדפנים המודרניים.

  • התאמת האתר לכל סוגי הפלטפורמות – מובייל, טבלטים ודסקטופים.

  • התאמת האתר באופן לאנשים עם לקות ראיה חלקית או מלאה.

על מנת להנגיש את האתר ותכניו, נעשו השינויים הבאים:

  • שינויים ובדיקות באתר על מנת שיתאים לכל הדפדפנים ולכל הפלטפורמות (ריספונסיביות).

  • בדיקת ניגודיות בצבעים, הוספת טקסט הסבר לכל תמונה באתר, הוספת label בטפסים שונים.

  • הוספת כתוביות מלאות לכל הסרטונים בעמוד הסרטונים (באמצעות הפלטפורמה המארחת שלהם - youtube.com).

 

הכלים בהם השתמשתי לבדיקת הנגישות הם:

  1. תקן הנגישות עצמו כפי שמפורט באתר ה-W3C

  2. קריטריוני הבדיקה כפי שמופיעים באתר הנגישות הישראלי

  3. שימוש בכלי Accessible web  לקבלת ולידציה סופית של האתר וחלקיו השונים.

 

למרות המאמץ הרב להנגיש את האתר באופן מלא, בשל המגבלות הטכניות של בניית האתר באמצעות הפלטפורמה וויקס (wix), ישנן מספר בעיות נגישות בחלק קטן מהדפים שלא ניתן לפתור. נעשתה פנייה לחברה על מנת לקדם פתרון לקשיים הטכניים.

bottom of page